Великденска изложба, организирана  от Регионално управление на образованието, град  Велико Търново

Пет групи по проект „Твоят час“ от СУ „ Георги Измирлиев“  участваха във  Великденска изложба, организирана  от Регионално управление на образованието, град  Велико Търново. Представителната  междуучилищна изява на областно ниво имаше за цел да популяризира постиженията на учениците по проекта.

Участниците в клубовете  – Ателие „Тъкачество“,  с ръководител Румяна Димитрова, „Млад художник“, с ръководител Димо Иванов,  „С вретено, кука и игла в ръка“, с ръководител Любимка Владова, „Туризъм и фотография“, с ръководител Николай Величков и „Приложна електроника“, с ръководител Кремена Янкова, споделиха радостта от таланта и творчеството си с учениците от област Велико Търново, като представиха своите творения, изработени от тях по време на заниманията по проекта.

Снимки