Среща по проект на Еразъм Плюс „Влиянието на консуматорството върху природата” в град Торино