Съобщение

Уважаеми родители,

Предстоящите родителски срещи ще се проведат по график както следва:

І – ІV клас – 11.09.2018 година (вторник) от 17,30 часа.

V – VІІ клас – 12.09.2018 година (сряда) от 17,30 часа.

VІІІ – ХІІ клас – 18.09.2018 година (вторник) от 17,30 часа.