Среща с представители на Медицински университет гр. Плевен – HIFU хирургия