Съобщение

ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че няма промяна в графика за провеждане на областните кръгове на предстоящите олимпиади:

02.02.2019 г., 9:00 часа, математика;
03.02.2019 г., 9:00 часа, български език и литература;
05.02.2019 г., 9:00 часа, физика.

Учениците трябва да са заели местата си до 8:30 часа.