Кът за отдих в І б клас

За учениците от І б клас дните, прекарани в училище вече са много по-забавни. По идея  на  техните  учители: г-жа Иванова  и  г-жа  Белинова  и  със  съгласието и  участието  на  родителите  им, имат в класната  стая  кът  за  отдих. Там  си  почиват, четат  книжки, говорят  си. Това  прави  техните  дни  много  по-забавни  и  ползотворни.

Снимки