В Испания по проект „Как да предотвратим насилието над деца със специални образователни потребности”