Иновативно училище

Средно училище „Георги Измирлиев“ кандидатства за иновативно училище за учебната 2019/2020 година.

Учебните планове на паралелките, включени в предложението за иновативация са публикувани по-долу:

Учебен план ІХ б клас

Учебен план Х б клас