Седмично разписание и графици

График на учебното време


График за дистанционните учебни часове 


График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020/2021г-изтегляне


Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2021/2022г.Списък на класните стаи и ръководители на класовете за учебната 2021/2022година-изтегли

Графици за I срок на учебната 2021/ 2022 година


Приравнителни изпити


Приравнителни изпити за X клас-изтегли