Седмично разписание и графици

График на учебното времеСедмично разписание за I учебен срок на учебната 2019/2020г.Списък на класните стаи и ръководители на класовете за учебната 2019/2020 годинаизтегли


Графици за учебната 2019/ 2020 година