Документи

 

Стратегия  за развитие на  СУ „Георги Измирлиев“ от 2016/2017 учебна година до 2019/2020 учебна година


Училищни учебни планове


План  и правила за  действие в условията на COVID 19Форми на обучениеВ СУ „Георги Измирлиев“ за учебната 2019/2020г. се осъществява обучение в следните форми на обучение-Утвърдени форми на обучение

  • Дневна форма на обучение
  • Самостоятелна форма на обучение
  • Индивидуална форма на обучение
  • Комбинирана форма на обучение

Правилници ПрограмиМеханизмиСоциални услугиБюджет-информация за изпълнението на делегирания бюджет за 2019г.

Бюджет 2019

-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец март/2019г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец юни/2019г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец септември/2019г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец декември/ 2019г.
-Отчет за изпънение на  делегирания бюджет за  2019г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец март/2020г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец юни/2020г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец септември/2020г.