Документи

Стратегия  за развитие на  СУ „Георги Измирлиев“ за периода 2020/2024г.


Държавен план-прием за учебната 2021/2022г. изтегли


Училищни учебни планове


План  и правила за  действие в условията на COVID 19


План-програма за действие 2021г. на СУ „Георги Измирлиев“ за безопасност на движението по пътищата


Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ „Георги Измирлиев-изтегли


Форми на обучениеВ СУ „Георги Измирлиев“ за учебната 2019/2020г. се осъществява обучение в следните форми на обучение-Утвърдени форми на обучение

  • Дневна форма на обучение
  • Самостоятелна форма на обучение
  • Индивидуална форма на обучение
  • Комбинирана форма на обучение

Правилници ПрограмиМеханизми


Социални услуги


Правомощия на директора на общинско училище според ЗПУО- изтегли


Бюджет-информация за изпълнението на делегирания бюджет

-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец март/2020г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец юни/2020г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец септември/2020г.
-Отчет за изпълнение на  делегирания бюджет за  2020г.

Бюджет- 2021г.
-Информация за изпълнението на делегирания бюджет към месец март/2021г.