Учебници

Учебна 2019/2020 година

I клас

 1. Буквар– Издателство „Просвета- София ”АД, Авторски колектив: Румяна Танкова, Цанко Лалев
 2. Читанка– Издателство „Просвета- София ”АД , Авторски колектив: Румяна Танкова
 3. Математика– Издателство „Просвета- София” АД, Авторски колектив: Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
 4. Околен свят– Издателство „Просвета- София”,АД Авторски колектив: Лиляна Ангелова, Людмила Зафирова
 5. Музика– Издателство”Просвета- София”АД, Авторски колектив: Пенка Минчева, Петя Пехливанова
 6. Изобразително изкуство– Издателство„Просвета- София”, Авторски колектив: Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ
 7. Технологии и предприемачество– Издателство„Просвета- София”, Авторски колектив : Георги Иванов, Ангелина Калинова

II клас

 1. Български език– Издателство „Булвест 2000” ООД , Авторски колектив: Татяна Борисова, Николинка Димитрова, Събка Бенчева
 2. Читанка– Издателство „Булвест 2000” ООД , Авторски колектив: Татяна Борисова, Николинка Димитрова, Събка Бенчева
 3. Математика– Издателство „Булвест 2000” ООД , Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
 4. Околен свят– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
 5. Музика– Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Елисавета Вълчинова –Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева- Балабанова
 6. Изобразително изкуство– Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Петя иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова
 7. Технолгии и предприемачество– Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив:Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
 8. Английски език– „Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова

III клас

 1. Български език и литература – изд.”Просвета / основано 1945” – Р. Танкова и колектив
 2. Читанка – изд.”Просвета / основано 1945” – Р. Танкова и колектив
 3. Английски език – изд. „Клет България” ООД – Super Minds for Bulgaria – Хърбърт Пухка
 4. Математика – изд. „Просвета / основано 1945” – Юлия Гарчева и колектив
 5. Компютърно моделиране – изд. „Нова звезва”- Ивайло Иванов и колектив
 6. Човекът и обществото – изд.”Просвета/ основано 1945” – Пл.Павлов и колектив
 7. Човекът и природата – изд.”Просвета/ основано 1945” – Л. Зафирова и колектив
 8. Музика – изд.”Просвета/ основано 1945” – П. Минчева и колектив
 9. Изобразително изкуство – изд.”Просвета/ основано 1945” – Лилия Ангелова и колектив
 10. Технологии и предприемачество – изд.”Просвета/ основано 1945” – Г. Иванов и колектив

IV клас

 

 1. Български език и литература — Издателство”Клет” — Булвест, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева
 2. Читанка — Издателство”Клет” — Булвест, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Выкова, Деспина Василева
 3. Английски език —„Super Minds for Bulgaria” — Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питьр Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова
 4. Математика —Издателство „Клет” — Булвест , Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Десислава Миленкова
 5. Компютърно моделиране — Издателство” Нова звезда”, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Весела Илиева
 6. Човекът и природата — Издателство „Клет” — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Десислава Миленкова
 7. Човекът и обществото — Издателство ”Клет”- Анубис, Авторски колектив: Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чукурова
 8. Изобразително изкуство — Издателство ”Клет“- Булвест, Авторски колектив: Петя Иванова, Десислава Кралева, Калина Никова- Гинчева
 9. Музика – Издателство”Просвета Плюс”, Авторски колектив: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
 10. Технологии и предприемачество — Издателство” Бит и техника“, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева

V клас

 1. Български език – Издателство „Булвест 2000”, автори: Анг. Петров, М. Падешка, М. Балинова,
 2. Литература – Издателство „Булвест 2000”, автори: М. Герджикова, Олга Попова, Ил. Кръстева
 3. Английски език– учебна система „Your Space for the 5 grade” – Издателство”Клет България ООД”, автори: Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова
 4. Математика– Издателска къща „Анубис ООД”, автори: Т. Витанов, Ч. Лозанов, Л. Дилкина, Ив. Джонджорова, П. Тодорова, Р. Караджова
 5. Информационни технологии– Издателска къща „Анубис ООД”, автори: Вл. Петров,  З. Дженкова, Кр. Пенчева, Ив. Бакалова, П. Митева
 6. Човекът и природата– Издателство „Просвета – АзБуки” ЕООД – София, автори: М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Ел. Гергова, Г. Комитска
 7. История и цивилизация– Издателство ”Просвета”, автори: Т. Леков, Д. Ботева, Ал. Николов, М. Босева     
 8. География и икономика– Издателство „Просвета”, автори: Ст. Дерменджиева, П. Стоянов, п. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова.
 9. Музика– Издателство „Просвета”, автори: В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, Здр. Матеева
 10. Изобразително изкуство–  Издателство „ Просвета- основано 1945”, автори: П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
 11. Технологии и предприемачество– Издателство” Бит и техника” ООД, автори: Т. Николова и колектив

 VI клас

 1. Български език– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив : Ангел Петров, Мая Пандешка, Мариана Балинова
 2. Литература– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
 3. Английски език– „Your Space for Bulgaria for 6 grade” – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова
 4. Математика– Издателска къща „Анубис” , Авторски колектив: Теодоси Витанов, Лилия Дилкина, Иванка Джонджорова, Петя Тодорова, Нина Иванова
 5. Информационни технологии– Издателска къща „Анубис” , Авторски колектив: Владимир Петров, Кремена Пенчева, Нели Георгиева
 6. Човекът и природата– Издателство „Просвета „АзБуки” ЕООД , Авторски колектив: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов
 7. История и цивилизация– Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гавраилова, Мария Босева- Георгиева
 8. География и икономика– Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова
 9. Технологии и предприемачество– Издателство „Бит и техника” ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
 10. Изобразително изкуство– Издателство „Просвата – Плюс“, Мариана Мойнова/
 11. Музика– Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

VII клас

 1. Български език –  изд „Булвест 2000” – Ангел Петров и колектив
 2. Литература- изд. „Просвета/ основано 1945” – Албена Хранова и колектив
 3. Английски език – изд.”Клет България” ООД – Your Space for the 7 grade –Мартин Хобс и колектив
 4. Математика – изд.”Архимед 2” ЕООД – Здравка Паскалева и колектив
 5. Информационни технологии  – изд.”Нова звезва”- Ивайло Иванов и колектив
 6. История и цивилизация – изд. „Просвета/ основано 1945” – Райна Гавраилова и колектив
 7. География и икономика – изд. „Просвета/ основано 1945”- Стела Дерменджиева и колектив
 8. Биология и здравно образование – изд.” Анубис” – Мария Шишиньова
 9. Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”- Лилия Боянова и колектив
 10. Физика и астрономия – изд.”Булвест 2000” – Максим Максимов и колектив
 11. Изобразително изкуство – изд.”Педагог”- Мария Славчева и колектив
 12. Музика – изд. „Просвета/ основано 1945” – Вяра Сотирова и колектив
 13. Технологии и предприемачество – изд. „Бит и техника”- Варна  – Тодорка Николова и колектив

VІІІа клас

Български език и литература Български език  – Издателство „Булвест 2000“

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език THINK – Издателство KLETT
Испански език A bordo! A1 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000“
Информационни технологии Издателство „Нова звезда“ 2017 – учебно помагало, Автори: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров
Философия Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев.
Музика Издателство „Булвест 2000”
Изобразително изкуство Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД

 

VІІІб клас

Български език и литература Български език  – Издателство „Булвест 2000“

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език THINK – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000“
Информатика Издателство „Просвета – София“ АД
Информационни технологии Издателство „Нова звезда“ 2017 – учебно помагало, Автори: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров
Философия

 

 Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев.
Музика Издателство „Булвест 2000”
Изобразително изкуство Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД

 

ІХа клас

Български език и литература Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език Think for Bulgaria – Издателство KLETT
Испански  език A bordo! A1 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000”
Информационни технологии Издателство „Изкуства“
История и цивилизация Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова.

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945,  Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров.

География и икономика Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова.

Учебник  по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов,  Цв. Пейкова, Н. Николова

Философия  Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.
Биология и здравно образование Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Физика и астрономия Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис”
Музика Издателство „Изкуства”
Изобразително изкуство Издателство „Анубис“

 

ІХб клас

Български език и литература Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език Think for Bulgaria – Издателство KLETT
Испански  език A bordo! A1 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000”
Информационни технологии Издателство „Изкуства“
История и цивилизация Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова.

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров.

География и икономика Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова.

Учебник  по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов,  Цв. Пейкова, Н. Николова

Философия   Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.
Биология и здравно образование Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Физика и астрономия Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис”
Музика Издателство „Изкуства”
Изобразително изкуство Издателство „Анубис“

 

Ха клас

Български език и литература Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство ”Клет” — Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Английски език Издателство „Клет”, ЕИР — Ы , Част 2 — Think for Bulgaria, Авторски колектив: Хербарт Пучта, Мария Генова и др.
Испански  език Издателство „Клет”, ЕИР — А2 — А Bordo, Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др.
Математика Издателство ”Клет”- Булвест , Авторски колектив: Емил Колев, Иван Георгиев, Стелина Кокинова
Информационни технологии Издателство „Изкуства”, Авторски колектив:

Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов

История и цивилизация История и цивилизация — Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.
География и икономика Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив
Философия Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев
Биология и здравно образование Издателство „Клет” – Булвест, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова
Физика и астрономия Издателство „Клет” — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Химия и опазване на околната среда Издателство „Клет” – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.
Музика Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова
Изобразително изкуство Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.

 

Хб клас

Български език и литература Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай ПаскалевИздателство ”Клет” — Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Литература – Издателство ”Клет” — Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Английски език Издателство „Клет”, ЕИР — Ы , Част 2 — Think for Bulgaria, Авторски колектив: Хербарт Пучта, Мария Генова и др.
Испански  език Издателство „Клет”, ЕИР — А2 — А Bordo, Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др.
Математика Издателство ”Клет”- Булвест , Авторски колектив: Емил Колев, Иван Георгиев, Стелина Кокинова
Информационни технологии Издателство „Изкуства”, Авторски колектив:

Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов

История и цивилизация История и цивилизация — Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.
География и икономика Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив
Философия Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев
Биология и здравно образование Издателство „Клет” – Булвест, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова
Физика и астрономия Издателство „Клет” — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Химия и опазване на околната среда Издателство „Клет” – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.
Музика Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова
Изобразително изкуство Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.

 

XIа клас

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2+ – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Немски език  Direkt  Zwei 3 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Философия Издателство „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, Издателство „Просвета” ПП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, Издателство „Анубис” ПП
ПП Информационни технологии Издателство „Просвета“

 

XIб клас

 

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2+ – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Немски език  Direkt  Zwei 3 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Философия Издателство „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, Издателство „Просвета” ПП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, Издателство „Анубис” ПП
ПП Информационни технологии Издателство „Просвета“

 

XIIа клас

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA В2+ – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Немски език  Direkt  Zwei 3 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 10. клас, Издателство „Булвест 2000”
Свят и личност Издателство „Просвета – София” АД
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
ЗИП Биология и здравно образование Учебник за 11. клас, Издателство „Гея Либрис”
ЗИП Химия и опазване на околната среда
ПП Информационни технологии Няма учебник