Учебници

Учебна 2018/2019 година

I клас

 1. Буквар – Издателство „Просвета- София ”АД, Авторски колектив: Румяна Танкова, Цанко Лалев
 2. Читанка– Издателство „Просвета- София ”АД , Авторски колектив: Румяна Танкова
 3. Математика– Издателство „Просвета- София” АД, Авторски колектив: Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
 4. Околен свят– Издателство „Просвета- София”,АД Авторски колектив: Лиляна Ангелова, Людмила Зафирова
 5. Музика– Издателство”Просвета- София”АД, Авторски колектив: Пенка Минчева, Петя Пехливанова
 6. Изобразително изкуство – Издателство„Просвета- София”, Авторски колектив: Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ
 7. Технологии и предприемачество – Издателство„Просвета- София”, Авторски колектив : Георги Иванов, Ангелина Калинова

II клас

 1. Български език – Издателство „Булвест 2000” ООД , Авторски колектив: Татяна Борисова, Николинка Димитрова, Събка Бенчева
 2. Читанка – Издателство „Булвест 2000” ООД , Авторски колектив: Татяна Борисова, Николинка Димитрова, Събка Бенчева
 3. Математика – Издателство „Булвест 2000” ООД , Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
 4. Околен свят – Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
 5. Музика – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Елисавета Вълчинова –Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева- Балабанова
 6. Изобразително изкуство – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Петя иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова
 7. Технолгии и предприемачество – Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив:Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
 8. Английски език – „Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова

III клас

 1. Български език и литература – изд.”Просвета / основано 1945” – Р. Танкова и колектив
 2. Читанка – изд.”Просвета / основано 1945” – Р. Танкова и колектив
 3. Английски език – изд. „Клет България” ООД – Super Minds for Bulgaria – Хърбърт Пухка
 4. Математика – изд. „Просвета / основано 1945” – Юлия Гарчева и колектив
 5. Компютърно моделиране – изд. „Нова звезва”- Ивайло Иванов и колектив
 6. Човекът и обществото – изд.”Просвета/ основано 1945” – Пл.Павлов и колектив
 7. Човекът и природата – изд.”Просвета/ основано 1945” – Л. Зафирова и колектив
 8. Музика – изд.”Просвета/ основано 1945” – П. Минчева и колектив
 9. Изобразително изкуство – изд.”Просвета/ основано 1945” – Лилия Ангелова и колектив
 10. Технологии и предприемачество – изд.”Просвета/ основано 1945” – Г. Иванов и колектив

 IV клас

    Български език – Издателство „Булвест 2000” ООД , Автори: Т. Борисова и др.

 • Учебни тетрадки №1,2,3 към учебника по български език
 1. Читанка – Издателство „Булвест 2000” ООД, Автори: Т. Борисова и др.
 • Учебна тетрадка към читанка
 1. Математика – Издателство” Булвест 2000” ООД, Автори: М. Богданова и др.
 • Учебни тетрадки № 1,2 към учебника по математика
 1. Човек и природа – Издателство” Булвест 2000” ООД, Автори: М. Максимов, А. Етропова
 • Учебна тетрадка към учебник по човек и природа
 1. Музика – Издателство ” Булвест 2000” ООД, Автори: Г. Гайтанджиев и колектив
 2. Изобразително изкуство – Издателство „Булвест 2000” ООД, Автори: Др. Немцов и колектив
 3. Английски език – Издателство” Просвета – София”АД, Автори: Е. Колева и др.
 • Учебна тетрадка към учебник по английски език
 1. Човек и общество – Издателство „Просвета – София”АД, Автори: Сия Стоянова и др.
 • Учебна тетрадка към учебник по човек и общество
 1. Домашен бит и техника – Издателство „Бит и техника” ООД и Албум с приложения към учебник.

 V клас

 1. Български език – Издателство „Булвест 2000”, автори: Анг. Петров, М. Падешка, М. Балинова,
 2. Литература – Издателство „Булвест 2000”, автори: М. Герджикова, Олга Попова, Ил. Кръстева
 3. Английски език– учебна система „Your Space for the 5 grade” – Издателство”Клет България ООД”, автори: Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова
 4. Математика– Издателска къща „Анубис ООД”, автори: Т. Витанов, Ч. Лозанов, Л. Дилкина, Ив. Джонджорова, П. Тодорова, Р. Караджова
 5. Информационни технологии – Издателска къща „Анубис ООД”, автори: Вл. Петров,  З. Дженкова, Кр. Пенчева, Ив. Бакалова, П. Митева
 6. Човекът и природата – Издателство „Просвета – АзБуки” ЕООД – София, автори: М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Ел. Гергова, Г. Комитска
 7. История и цивилизация – Издателство ”Просвета”, автори: Т. Леков, Д. Ботева, Ал. Николов, М. Босева     
 8. География и икономика – Издателство „Просвета”, автори: Ст. Дерменджиева, П. Стоянов, п. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова.
 9. Музика – Издателство „Просвета”, автори: В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, Здр. Матеева
 10. Изобразително изкуство –  Издателство „ Просвета- основано 1945”, автори: П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
 11. Технологии и предприемачество– Издателство” Бит и техника” ООД, автори: Т. Николова и колектив

 VI клас

 1. Български език– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив : Ангел Петров, Мая Пандешка, Мариана Балинова
 2. Литература – Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
 3. Английски език – „Your Space for Bulgaria for 6 grade” – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова
 4. Математика – Издателска къща „Анубис” , Авторски колектив: Теодоси Витанов, Лилия Дилкина, Иванка Джонджорова, Петя Тодорова, Нина Иванова
 5. Информационни технологии – Издателска къща „Анубис” , Авторски колектив: Владимир Петров, Кремена Пенчева, Нели Георгиева
 6. Човекът и природата – Издателство „Просвета АзБуки”ЕООД , Авторски колектив: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов
 7. История и цивилизация – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гавраилова, Мария Босева- Георгиева
 8. География и икономика – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова
 9. Технологии и предприемачество – Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
 10. Изобразително изкуство – Издателство „Просвата – Плюс“, Мариана Мойнова/
 11. Музика – Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

VII клас

 1. Български език –  изд”Булвест 2000” – Ангел Петров и колектив
 2. Литература- изд. „Просвета/ основано 1945” – Албена Хранова и колектив
 3. Английски език – изд.”Клет България”ООД – Your Space for the 7 grade –Мартин Хобс и колектив
 4. Математика – изд.”Архимед 2” ЕООД – Здравка Паскалева и колектив
 5. Информационни технологии  – изд.”Нова звезва”- Ивайло Иванов и колектив
 6. История и цивилизация – изд. „Просвета/ основано 1945” – Райна Гавраилова и колектив
 7. География и икономика – изд. „Просвета/ основано 1945”- Стела Дерменджиева и колектив
 8. Биология и здравно образование – изд.” Анубис” – Мария Шишиньова
 9. Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”- Лилия Боянова и колектив
 10. Физика и астрономия – изд.”Булвест 2000” – Максим Максимов и колектив
 11. Изобразително изкуство – изд.”Педагог”- Мария Славчева и колектив
 12. Музика – изд. „Просвета/ основано 1945” – Вяра Сотирова и колектив
 13. Технологии и предприемачество – изд. „Бит и техника”- Варна  – Тодорка Николова и колектив

VІІІа клас

Български език и литература Български език  – Издателство „Булвест 2000“

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език THINK – Издателство KLETT
Испански език A bordo! A1 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000“
Информационни технологии Издателска къща „Анубис”
Философия Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев.
Музика Издателство „Булвест 2000”
Изобразително изкуство Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД

 

VІІІб клас

Български език и литература Български език  – Издателство „Булвест 2000“

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език THINK – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000“
Информатика Издателство „Просвета – София“ АД
Информационни технологии Издателска къща „Анубис”
Философия

 

 Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев.
Музика Издателство „Булвест 2000”
Изобразително изкуство Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД

 

ІХа клас

Български език и литература Български език – Издателство „Просвета Азбуки”

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език Think for Bulgaria – Издателство KLETT
Испански  език A bordo! A1 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000”
Информационни технологии Издателство „Изкуства“
История и цивилизация Учениците учат по два учебника:

 1. История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова.
 2. История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров.
География и икономика Учениците учат по два учебника:

1.Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета – София” АД, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова.

2. Учебник  по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета – София” АД, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов,  Цв. Пейкова, Н. Николова

Философия  Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.
Биология и здравно образование Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Физика и астрономия Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис”
Музика Издателство „Изкуства”
Изобразително изкуство Издателство „Анубис“

 

ІХб клас

Български език и литература Български език – Издателство „Просвета Азбуки”

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Английски език Think for Bulgaria – Издателство KLETT
Испански  език A bordo! A1 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Булвест 2000”
Информационни технологии Издателство „Изкуства“
История и цивилизация Учениците учат по два учебника:

 • История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова.
 • История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров.
География и икономика Учениците учат по два учебника:

1.Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета – София” АД, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова.

2. Учебник  по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета – София” АД, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов,  Цв. Пейкова, Н. Николова

Философия   Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.
Биология и здравно образование Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Физика и астрономия Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис”
Музика Издателство „Изкуства”
Изобразително изкуство Издателство „Анубис“

 

Ха клас

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Испански  език ENCUENTROS 1 – Издателство „Просвета”

ENCUENTROS 2 – Издателство „Просвета”

Математика Издателство „Архимед”
Информатика Издателство „Нова звезда“
Информационни технологии Издателство „Изкуства“
История и цивилизация Учебник за 9 клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 9 клас, Издателство „Булвест 2000”
Етика и право Издателство „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 9 клас, Издателство ”Булвест 2000” ЗП и ПП 9 клас
Физика и астрономия Учебник за 9 клас, Издателство ”Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас, Издателство ”Анубис” ПП

 

Хб клас

Български език и литература Български език –  Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2  – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Немски  език  Direkt  Zwei 2 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Архимед”
Информатика Издателство „Нова звезда“
Информационни технологии Издателство „Изкуства“
История и цивилизация Учебник за 9 клас, Издателство „Просвета”
География и икономика Учебник за 9 клас, Издателство ”Булвест 2000”
Етика и право Издателство „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 9 клас, Издателство ”Булвест 2000”ЗП и ПП 9 клас
Физика и астрономия Учебник за 9 клас, Издателство ”Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас, Издателство ”Анубис” ПП

 

XIа клас

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2+ – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Немски език  Direkt  Zwei 3 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Философия Издателство „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, Издателство „Просвета” ПП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, Издателство „Анубис” ПП
ПП Информационни технологии Издателство „Просвета“

 

XIIа клас

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA С1 – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Испански език Nuevo Ven 3, Издателство Edelsa
Математика Издателство „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
Свят и личност Издателство „Просвета – София” АД
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
ПП Информационни технологии Няма учебник

 

XIIб клас

Български език и литература Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA В2+ – Издателство EXSPRESS PUBLISHING
Немски език  Direkt  Zwei 3 – Издателство KLETT
Математика Издателство „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, Издателство „Просвета – София” АД
География и икономика Учебник за 10. клас, Издателство „Булвест 2000”
Свят и личност Издателство „Просвета – София” АД
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”
ЗИП Биология и здравно образование Учебник за 11. клас, Издателство „Гея Либрис”
ЗИП Химия и опазване на околната среда
ПП Информационни технологии Няма учебник