Учебници

Учебна 2017/2018 година

I клас

 1. Буквар – Издателство „Просвета- АзБуки”, автори: Ив. Цанев, Вл. Попов, Г.Георгиев
 2. Читанка– Издателство „Просвета- АзБуки”, автори: Ив. Цанев, Вл. Попов, Г.Георгиев
 3. Математика– Издателство „Просвета- София” АД, автори: Юг.Гарчева, А. Манова
 4. Околен свят– Издателство „Просвета- АзБуки”, автори: Д. Гешова, Н.Качамакова, Д. Русимова
 5. Музика– Издателство”просвета- София”АД, автори: П.Минчева, П. Пехливанова, Кр. Филева
 6. Изобразително изкуство – Издателство” Булвест2000”, автори: Др. Немцов, П.Иванова, Ч. Попов
 7. Технологии и предприемачество – Издателство „Бит и техника”ООД, автори : Т.Николова и колектив

II клас

 1. Български език – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Татяна Борисова, Николинка Димитрова, Събка Бенчева
 2. Читанка – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Татяна Борисова, Николинка Димитрова, Събка Бенчева
 3. Математика – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова
 4. Околен свят – Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова
 5. Музика – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Елисавета Вълчинова –Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева- Балабанова
 6. Изобразително изкуство – Издателство „Булвест 2000”ООД , Авторски колектив: Петя иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова
 7. Технолгии и предприемачество – Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив:Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
 8. Английски език – „Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова

 III клас

     За учебната 2017/2018 г. продължават обучението:

 1. Български език – Издателство” Булвест 2000”ООД , Автор: Т.Борисова и др.
 • Учебни тетрадки №1,2,3 към учебника по български език
 1. Читанка – Издателство” Булвест 2000”ООД , Автор: Т.Борисова и др.
 • Учебна тетрадка към Читанка
 1. Математика – Издателство” Булвест 2000”ООД , Автор: М.Богданова и др.
 • Учебна тетрадка №1, 2 към учебника по математика
 1. Човекът и обществото – Издателство” Булвест 2000”ООД , Автор: Р. Кушева, Р.Пенин
 • Учебна тетрадка към учебника по човек и общество
 1. Човекът и природата – Издателство” Булвест 2000”ООД , Автор: М. Максимов, А. Епитропова
 • Учебна тетрадка към учебника по човек и природа
 1. Английски език – Издателство „Просвета- София”АД , Автори: Е. Колева и др.
 • Учебна тетрадка към учебник по английски език
 1. Музика – Издателство „Просвета- София”АД, Автори: Г. Калоферова
 2. Домашен бит и техника – Издателство „Бит и техника”00Д и Албум с приложения към учебник.

 IV клас

      За учебната 2017/2018 г. продължават обучението:

 1. Български език – Издателство „Булвест 2000”ООД , Автори: Т. Борисова и др.
 • Учебни тетрадки №1,2,3 към учебника по български език
 1. Читанка – Издателство „Булвест 2000” ООД, Автори: Т. Борисова и др.
 • Учебна тетрадка към читанка
 1. Математика – Издателство” Булвест 2000” ООД, Автори: М. Богданова и др.
 • Учебни тетрадки № 1,2 към учебника по математика
 1. Човек и природа – Издателство” Булвест 2000” ООД, Автори: М. Максимов, А. Етропова
 • Учебна тетрадка към учебник по човек и природа
 1. Музика – Издателство ” Булвест 2000” ООД, Автори: Г. Гайтанджиев и колектив
 2. Изобразително изкуство – Издателство „Булвест 2000”ООД, Автори: Др. Немцов и колектив
 3. Английски език – Издателство” Просвета – София”АД, Автори: Е. Колева и др.
 • Учебна тетрадка към учебник по английски език
 1. Човек и общество – Издателство” Просвета – София”АД, Автори: Сия Стоянова и др.
 • Учебна тетрадка към учебник по човек и общество
 1. Домашен бит и техника – Издателство „Бит и техника”00Д и Албум с приложения към учебник.

 V клас

 1. Български език – Издателство „Булвест 2000”, автори: Анг. Петров, М. Падешка, М. Балинова,
 2. Литература – Издателство „Булвест 2000”, автори: М. Герджикова, Олга Попова, Ил. Кръстева
 3. Английски език– учебна система „Your Space for the 5 grade” – Издателство”Клет България ООД”, автори: Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова
 4. Математика– Издателска къща „Анубис ООД”, автори: Т. Витанов, Ч. Лозанов, Л. Дилкина, Ив. Джонджорова, П. Тодорова, Р. Караджова
 5. Информационни технологии – Издателска къща „Анубис ООД”, автори: Вл. Петров,  З. Дженкова, Кр. Пенчева, Ив. Бакалова, П. Митева
 6. Човекът и природата – Издателство „Просвета – АзБуки” ЕООД – София, автори: М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Ел. Гергова, Г. Комитска
 7. История и цивилизация – Издателство ”Просвета”, автори: Т. Леков, Д. Ботева, Ал. Николов, М. Босева     
 8. География и икономика – Издателство „Просвета”, автори: Ст. Дерменджиева, П. Стоянов, п. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова.
 9. Музика – Издателство „Просвета”, автори: В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, Здр. Матеева
 10. Изобразително изкуство –  Издателство „ Просвета- основано 1945”, автори: П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова
 11. Технологии и предприемачество– Издателство” Бит и техника” ООД, автори: Т. Николова и колектив

 VI клас

 1. Български език– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив : Ангел Петров, Мая Пандешка, Мариана Балинова
 2. Литература – Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
 3. Английски език – „Your Space for Bulgaria for 6 grade” – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова
 4. Математика – Издателска къща „Анубис” , Авторски колектив: Теодоси Витанов, Лилия Дилкина, Иванка Джонджорова, Петя Тодорова, Нина Иванова
 5. Информационни технологии – Издателска къща „Анубис” , Авторски колектив: Владимир Петров, Кремена Пенчева, Нели Георгиева
 6. Човекът и природата – Издателство „Просвета АзБуки”ЕООД , Авторски колектив: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов
 7. История и цивилизация – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гавраилова, Мария Босева- Георгиева
 8. География и икономика – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова
 9. Технологии и предприемачество – Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
 10. Изобразително изкуство – липсва избор /Досега са работили по Просвата – Плюс – Мариана Мойнова/
 11. Музика – Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

VІІ клас

 1. Български език– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив : К. Димчев, Ангел Петров
 2. Литература– Издателство „Булвест 2000” ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова
 3. Английски език– „Hello English” – Издателство „Просвета 1945” ООД , Авторски колектив: Десислава Петкова, Ем. Колева
 4. Математика– Издателска къща „Архимед”, Авторски колектив: Здравка Паскалева, Паскалев
 5. Информационни технологии– Издателство „Нова Звезда” , Авторски колектив: Ивайло Петров, Пламен Петров
 6. Биолгоия и здравно образование– Издателска къща „Анубис”, Авторски колектив: Мария Шиньова, Д. Павлова
 7. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Просвета 1945” ООД , Авторски колектив: Георги Близнаков, Лиляна Боянова
 8. Физика и астрономия – Издателство „Просвета 1945” ООД , Авторски колектив: Христо попов, Веселин Караиванов
 9. История и цивилизация– Издателство „Просвета – 1945“ ООД, Авторски колектив: Константин Бошнаков, Тодор Леков
 10. География и икономика– Издателство „Булвест 2000“ АД, Авторски колектив: Румен Пенин, В. Стоянова
 11. Технологии – Издаелство „Бит и техника” ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Светла Ананиева
 12. Изобразително изкуство– Издателство „АзБуки – Просвета“, Авторски колектив: Мариана Мойнова, Мариета Савчева
 13. Музика– Издателство „Просвета – 1945” АД, Авторски колектив: Вяра Сотирова, Здравка Матеева

 VIIIа

Български език и литература Български език изд.„Булвест 2000”

Литература-изд.„Булвест 2000”

Английски език THINK изд. KLETT
Испански език A bordo! A1 Изд. KLETT
Математика изд. „Булвест 2000“
Информационни технологии Информационни технологии – Издателска къща „Анубис”
Философия Издателство „Просвета – София“ АД
Музика изд.„Булвест 2000”
Изобразително изкуство Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД

 

VIIIб

Български език и литература Български език изд.„Булвест 2000”

Литература-изд.„Булвест 2000”

Английски език THINK изд. KLETT
Математика изд. „Булвест 2000“
Информатика Информатика – Издателство „Просвета – София „АД
Информационни технологии Информационни технологии – Издателска къща „Анубис”
Философия Издателство „Просвета – София „АД
Музика изд.„Булвест 2000”
Изобразително изкуство Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД


Забележка:
 Учебникът по английски език и испански език може да бъде закупен със заявка. Учебните тетрадки към учебника по английски език и испански език се поръчват общо за целия клас от преподавателя.

IXа

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Диоген”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 изд. EXSPRESS PUBLISHING
Испански  език ENCUENTROS 1 изд.”Просвета”
Математика изд. „Архимед”
Информатика изд. „Нова звезда“
Информационни технологии изд. „Нова звезда“
История и цивилизация Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Психология и логика Учебник за 9 клас, изд.”Екстрем”
Биология и здравно образование Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Физика и астрономия Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Музика Учебник за 9 клас, изд. „Просвета”
Изобразително изкуство

IXб

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Диоген”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 изд. EXSPRESS PUBLISHING
Немски език
Математика изд. „Архимед”
Информатика изд. „Нова звезда“
Информационни технологии изд. „Нова звезда“
История и цивилизация Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Психология и логика Учебник за 9 клас, изд.”Екстрем”
Биология и здравно образование Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Физика и астрономия Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Музика Учебник за 9 клас, изд. „Просвета”
Изобразително изкуство
ЗИП Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас, изд. „Анубис” ПП

Xа

Български език и литература Български език изд. „Анубис”; Литература, изд.”Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 + изд.EXSPRESS PUBLISHING
Немски  език
Математика изд. „Архимед”
Информатика изд. „Нова звезда“
Информационни технологии изд. „Изкуства“
История и цивилизация Учебник за 9 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 9 клас, изд.”Булвест”
Етика и право изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 9 клас, изд.”Булвест” ЗП и ПП 9 клас
Физика и астрономия Учебник за 9 клас, изд.”Булвест”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас, изд.”Анубис” ПП

XIа

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA С1 изд.EXSPRESS PUBLISHING
Испански език ENCUENTROS 2 – изд. „Просвета“
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест 2000”
Философия Изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, изд. „Просвета” ЗП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, изд.”Булвест 2000”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, изд.”Анубис” ЗП
ПП Информационни технологии изд. „Просвета“

XIб

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 + изд.EXSPRESS PUBLISHING
Немски език
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. кла,с изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест 2000”
Философия Изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, изд. „Просвета” ПП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, изд.”Булвест 2000″
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, изд.”Анубис”ПП
ПП Информационни технологии изд. „Просвета“

XIIа

Български език и литература Български език изд. „Анубис”; Литература изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA С1 изд.EXSPRESS PUBLISHING
Испански език Nuevo Ven 3, изд. Edelsa
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест 2000”
Свят и личност Изд. „Анубис”
Физика и астрономия Няма учебник
ПП Информационни технологии Няма учебник

XIIб

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA В2+ изд.EXSPRESS PUBLISHING
Немски език
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест 2000”
Свят и личност Изд. „Анубис”
Физика и астрономия Няма учебник
ЗИП Биология и здравно образование Учебник за 11. клас, изд.”Гея Либрис”
ЗИП Химия и опазване на околната среда
ПП Информационни технологии Няма учебник