Програми

Учебна 2017/2018 година

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ на МОН

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН

Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ на МОН

Учебна 2016/2017 година

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ на МОН

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН

Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ на МОН

Учебна 2015/2016 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” НА МОН

         „Биология и здравно образование” X клас  – Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ с ръководител В. Димитрова.

Обучението ще даде възможност на изявените ученици да разширят и задълбочат знанията и уменията си, както в областта на биологията и здравното образование, така и в областта на екологията и опазването на околната среда за достойното им представяне в олимпиади и състезания.

 

        „Математика”  VІІІ клас по Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение за учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” с ръководител М. Димитрова.

Допълнителното обучение с учениците е в зависимост от техните индивидуални възможности и има за цел да им осигури условия за качествено образование и равен достъп до знания.