Състав

Председател на Обществения съвет при СУ „Георги Измирлиев“

Галина Димитрова Василева

Членове на Обществения съвет 

  1. Йорданка Кушева – заместник-кмет, представител на Община Горна Оряховица
  2. Теодора Димитрова Ангелова
  3. Красимира Иванова Станева-Ахмедова
  4. Радослава Йорданова Смилкова
  5. Иван Пламенов Катрев
  6. Мая Минчева Касабова – протоколчик на Обществения съвет

Резервни членове на Обществения съвет

  1. Теодора Николова Гашевска
  2. Нели Цанкова Иванова
  3. Тинка Иванова Илиева