Прием

Прием в първи клас:

Училищният план-прием се осъществява според „Система от правила за електронен прием в І клас в ОУ и СУ в град Горна Оряховица”, публикувана на официалния сайт на СУ ”Георги Измирлиев”.

За всяка паралелка в І клас се предвижда сформирането на отделна група за целодневна организация на учебния ден.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 1. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници в Конферентната зала на училището.

Срок:           29.03. 2017г. от 17.30 часа

 1. Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ ”Георги Измирлиев” в електронна система.

Срок:            от  22.05.2017г. – 8.00 часа

                      до 30.05.2017 г. – 23.59 часа

 1. Обявяване на списъците от I класиране на ученици за първи клас.

Срок :           05.06.2017г.

 1. Записване на първокласниците в СУ ”Георги Измирлиев”.

Срок:            от  06.06.2017г. – 9.00 часа

                      до 12.06.2017г. 17.00 часа

 1. Обявяване на незаетите места след I класиране.

Срок:            14.06.2017г.  –  20.00 часа

 1. Подаване на заявления по образец за участие във II класиране в електронната система

Срок:           от  15.06.2017г. – 8.00 часа

                     до  20.06.2017г. – 23.59 часа

 1. Обявяване на списъците от II класиране на ученици за първи клас.

Срок :          22.06.2017г.

 1. Записване на първокласници приети на II класиране.

Срок:           от 23.06.2017г. – 9.00 часа

  до 28.06.2017г. – 17.00 часа

 1. Обявяване на незаетите места след II класиране.

Срок :           30.06.2017г. – 18. 00 часа

 1. При наличие на свободни места след II класиране, директорът на училището записва кандидатите до попълване на свободните места.

Срок :           30.06.2017г. – 14.09.2017г.

 1. Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2017/2018г. по класни стаи.

Срок:        15.06.2017г. от 17.30 ч.

                   13.09.2017г. от 17.30 ч.

 

ПРИЕМ за учебната 2017-2018 година:

След завършен VІІ клас

 1. Профил „Природни науки” – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда 1 паралелка – 26 ученици.

Профилиращите предмети:

биология и здравно образование;

химия и опазване на околната среда;

български език и литература;

информационни технологии.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– оценката от теста по български език и литература ;

– оценката от теста по математика – утроена;

– оценката по биология и здравно образование от удостоверението за завършен VII клас;

– оценката по химия и опазване на околната среда от удостоверението за завършен VII клас;

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 години

 1. Профил „Чужди езици” – Английски език, Испански език 1 паралелка – 26 ученици.

Профилиращите предмети са:

английски език;

испански език;

български език и литература;

информационни технологии.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

– оценката от теста по български език и литература – удвоена;

– оценката от теста по математика – удвоена;

– оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен VII клас;

– оценката по първи чужд език от удостоверението за завършен VII клас;

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 години 

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1 Провеждане на тестове по:

•        български език и литература

•        математика

 

19.05.2017

22.05.2017

2 Обявяване на резултатите от тестовете до 05.06.2017 г. вкл.
3 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 12.06.-13.07.2017 г. вкл.
4 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 16.06.-22.06.2017 г. вкл.
5 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2017 г. вкл.
6 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 28.06.-30.06.20 17 г. вкл.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 04.07.2017 г. вкл.
8 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05.07.-07.07.2017 г. вкл.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 10.07.2017 г.
10 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.07.-13.07.2017 г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 17.07.2017 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18.07.-19.07.2017 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 21.07.2017 г.
14 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 04.09.2017 г. вкл.