Проекти

Проект „Твоят час“ на МОН

За учебната 2017/2018 година по проект „Твоят час“ са сформирани 38 групи в различни направления.

За учебната 2016/2017 година по проект „Твоят час“ са сформирани 33 групи в различни направления.

Програма „Еразъм+“

Ключова дейност 2 – Проект „E-Treasure – My Lovely Europe“ – 2017 – 2019 година

Блог на проекта – https://e-treasure2017.blogspot.bg/

Ключова дейност 2 – Проект „How to Prevent School Bullying of Students with Educational Needs“ – 2017 – 2019 година

Уеб сайт на проекта – http://stopbullyingsen.wordpress.com

Ключова дейност 2 – Проект „The Impact of consumerism on the Environment“ – 2017 – 2019 година

Уеб сайт на проекта – http://icerasmus.eu/

Ключова дейност 1 – „Разчупи формалното образование“ – 2017-2018 година

Ключова дейност 2 – Проект „The innovative European fusion of „Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“ – 2016 – 2018 година

Уеб сайт на проекта – http://www.icgreen.eu/

Приключили проекти по програма „Коменски“ :

„Да съхраним миналото, да живеем в настоящето, да си представим бъдещето“

„Използване на филми и анимации в обучението за Европа“

„Младите-мост към бъдещето“

„Европа ни кара да я обичаме“