Пролетна магия

На 22. март учениците от целодневна организация откриха с прекрасно пролетно тържество „Измирлиевите дни“.  Учениците поздравиха своите съученици и учители с песни, стихотворения, изразителни четения.

Измирлиевите дни започват от 22.03 и ще продължат до края на месец април.

Снимки

Великденска изложба, организирана  от Регионално управление на образованието, град  Велико Търново

Пет групи по проект „Твоят час“ от СУ „ Георги Измирлиев“  участваха във  Великденска изложба, организирана  от Регионално управление на образованието, град  Велико Търново. Представителната  междуучилищна изява на областно ниво имаше за цел да популяризира постиженията на учениците по проекта.

Участниците в клубовете  – Ателие „Тъкачество“,  с ръководител Румяна Димитрова, „Млад художник“, с ръководител Димо Иванов,  „С вретено, кука и игла в ръка“, с ръководител Любимка Владова, „Туризъм и фотография“, с ръководител Николай Величков и „Приложна електроника“, с ръководител Кремена Янкова, споделиха радостта от таланта и творчеството си с учениците от област Велико Търново, като представиха своите творения, изработени от тях по време на заниманията по проекта.

Снимки

Работна среща от проект Е- Treasure „My Lovely Europe“, по Еразъм Плюс

Учители и ученици от  СУ „Георги Измирлиев“  взеха участие в работна среща от проект Е- Treasure „My Lovely Europe“, по Еразъм Плюс.

Светлозара Тинчева и Благовеста Кукова, заедно с Лиляна Йорданова и Денислава Цанова  от 8.а клас, прекараха седмица в град Яница, Гърция. В проекта участват представители на Полша, Гърция, Турция, Латвия, Португалия, Италия и България.  По време на престоя в южната ни съседката представителите на училището  представиха географското положение на България и историята на българския народ през вековете.

Благодарение на Проекта участниците имат възможност да разширят познанията си народите и страните от Европейския съюз. Да обогатят своя светоглед и да обменят професионален учителски опит. Учениците стават по- уверени в комуникацията си на английски език, тъй като имат възможност да го упражняват със свои връстници и разширяват общата си култура. През месец април предстои работна среща в Латвия.

Снимки