HamroClass Preloader

Традиция и модерност

Мисията на училището е да бъде модерно училище, работещо за пълноценното развитие на учениците. Учебната 2023/2024 година СУ „Георги Измирлиев“ започна с 927 ученици от първи до дванадесети клас, изпълнили 37 паралелки.

За бъдещето!

Училището е иновативно, като в това съвременно направление работи вече втора година по дигиталната трансформация на учебното съдържание в профил „Природни науки“ ( гимназиален етап ) и по гражданско образование в начален етап ( I-IV клас).

Модерна среда

която постоянно обновяваме с оглед отлични възможности за учене и труд, възпитаваме учениците в отговорност

Високи резултати от обучението

чрез иновативни методи на обучение, допълнителни занимания по интереси, проектно базирано обучение

Индивидуална грижа, отговорност и забавление

три опори при обучението, възпитанието и кариерното ориентиране на нашите деца и ученици  

Отлични възможности за спорт и плувен басейн

формираме в ежедневието на децата и учениците навици за здравословен и природосъобразен начин на живот

Изкуството – красиво ежедневие

заедно творим щастие, развиваме хармонични личности, формираме съвременни естетически нагласи

Учителят – авторитет и приятел

квалифицираме се, комуникираме, вземаме решения и работим за подготовката и социализирането на учениците

Какво се случва при нас?

Следете актуалните новини в нашия новинарски блог

Най-новото при нас можете да следите и в канала на училището в youtube.com, както и в страниците ни в социалните мрежи на Facebook и Instagram.

Кои сме ние?

Екип от високо квалифицирани специалисти

В училището работят 72 педагози с висока квалификация и мотивация. Изискваме знания, даваме свобода на избор за допълнителни занимания, водим непрекъснат диалог за кариерното ориентиране на нашите ученици. Надграждаме и толерираме постиженията на обучаемите, без да изискваме абсолютния максимум. Непрекъснато се квалифицираме.

За нас

Стилът ни на работа е да изразяваме уважение и съпричастност към всеки, прекрачил прага на Гимназията, както е известно нашето училище в регионален аспект.

Изискваме знания, даваме свобода на избор за допълнителни занимания, водим непрекъснат диалог за кариерното ориентиране на нашите ученици. Надграждаме и толерираме постиженията на обучаемите, без да изискваме абсолютния максимум.

Ръководство

 • Криси Аврамова

  Директор
 • инж. Йорданка Симеонова

  зам.- директор по учебната дейност
 • Йоланда Иванова

  зам. -директор по учебната дейност

Желаете да станете част от нашия екип?

СУ "Георги Измирлиев" ви предлага възможност за професионално развитие и израстване като учител. Учители-наставници се грижат за младите учители в научната и методическата им подготовка.

Свободни работни места

Свободни работни места в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024

 • Учител по български език и литература

Срок за подаване на документите: 01.03.2024г.до 06.03.2024г. вкл. от 9.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на училището. Документите се подават лично или на email: info- 300216@edu.mon.bg

Какво предлагаме?

Качествено обучение и съвременна образователна среда

Разполагаме с модерна материално-техническа база, съвременни кабинети, кътове за дискусии, обновени спортни площадки, преосмислено дворно пространство с изградени: амфитеатрална сцена, седящи места, класни стаи на открито, голям и постоянно функциониращ плувен басейн. Организираме и изграждаме STEM–среда със специализирани кабинети.

Гаранцията за успех на вашето дете!

СУ "Георги измирлиев" гр. Горна Оряховица

Постижения

Дейностите по БДП в СУ “Георги Измирлиев“ тази учебна година завършиха с много награди и изненади.

На 29 юни 2024 г. в град София се проведе връчването на вторите годишни награди „Инициативи в подкрепа на безопасността на движението по пътищата“ от ДАБДП. Училището бе отличено с първа награда в категория „ОбразоваRead More

101 седмокласници получиха свидетелствата си на празнична церемония в СУ „Георги Измирлиев”

101 седмокласници получиха свидетелствата си на празнична церемония в СУ „Георги Измирлиев”, която завърши с обща снимка пред училището. С някои от вас се разделяме, с други ще продължим заедно. Накъдето и да потеглите, Read More

Екипната работа учители – ученик дава отлични резултати

Поредната добра новина за училището и възпитаниците му дойде в началото на лятото! Габриела Георгиева Тодорова от 6 а клас печели първо място в категория „Есе“ при възрастова група 5-7 клас в националния конкурс „ВетеринаRead More

Желаете да се обучавате при нас?

Прием в I клас и след завършен VII клас

Училището осъществява прием на ученици в първи клас, съобразно „Система от правила за електронен прием в І клас в основно училище и в средно училище в град Горна Оряховица”, публикувана на сайта на училището. След завършен прогимназиален етап ( VII клас ), СУ „Георги Измирлиев“ извършва прием в два профила: „Чужди езици“- английски и испански и „Природни науки“.

 

Пътят напред!

 • Мечтите се раждат, за да се сбъдват. Нашите ученици мечтаят смело. Развиват възприятията си с ранното иновативно обучение по гражданско образование Нашите учители им помагат с обич и грижа, с натрупване на разностранни познания да превръщат мечтите си в действителност.

  За нас СУ "Георги Измирлиев"-гр. Горна Оряховица
 • Добре дошли, мили първокласници, Вашето детство ще има красивата светлина и пъстрота на нашето училище. Вашите учители ще бъдат Ваш пример за подражание, с протегнати ръце за съпричастност. Вашите родители ще бъдат спокойни, че учите и творите в обезопасена и модерна среда. На добър час!

  Начален етап Прием в пъви клас
 • Учениците от профил „Природни науки“ намират стабилна професионална реализация за един добър живот. Много лекари, медицински сестри, акушерки, зъботехници, ветеринари, рехабилитатори, терапевти и други направления са професионална визитка на завършилите Гимназията. Иновативното обучение по дигитални природни науки дава умения за високи нива и степени на професионален растеж.

  Гимназиален етап Профил „Природни науки“
 • Профил „Чужди езици“ разгръща палитрата на нови перспективи пред бъдещите учители, прависти, преводачи, администратори. Мечтите са реалност в пълнокръвния живот. Дават основи, способности и умения, които са творци на щастие и сигурност за бъдещето.

  Гимназиален етап Профил „Чужди езици“

Изберете нас!

Прием I клас за учебната 2024/2025г.

Новини във връзка с дейностите по приема на ученици

 

Държавен план-прием 2024/2025г.- График на дейностите

Държавен план-прием 2024/2025 г. График на дейностите   Подаване на документи до комисията по чл.95,ал.3 от Наредба 10   03-21 май 2024 г. Записване на ученици, насочени от комисията до 04 юли 2024г. вкл. Обявяване

 

Допълнителен прием в първи клас за учебната 2024/2025година

ЗАПОВЕД №РД 08-1581/10.06.2024 г.          На основание чл.143, ал.1, чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31 ал.1, т.1 – 4, т.9 от Наредба № 15/22.07.2019 г.за статута и професионлното развитие на учител

 

На вниманието на родителите на първокласници! Електронен прием в I клас

Прием първи клас Уважаеми родители, Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления! Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10:00ч. на 08.05.2024 г., съгласно календарния графи

Допълнителни възможности за развитие и обучение?

Програми и проекти

Работим по множество програми и проекти и предоставяме възможност за включване в над 30 разнообразни групи занимания по интереси. Разширяваме възможностите за изява. Формираме ценности, които са основа за богата обща култура. Проявяваме особено внимание към практическите знания и умения.

Програми, проекти и извънкласни дейности

 

Най-цветният проект на СУ „Георги Измирлиев“ – ,,Успех за теб“ – „Цвят и щрих“

В проекта взеха участие учениците Виктор Петров Лазаров и Сиана Маринова Маринова – ученици от 3 А клас, Теодор Георгиев Трифонов -2 В клас, Георги Георгиев Трифонов -3 В клас. Децата положиха много големи усилия и постоянство, които бяха възнаградени. През цялата учебна година учениците получиха много награди, заеха призови ме

 

Библиотека като пътуване в приказките откриха в СУ „Георги Измирлиев”

Народен представител и цялото общинско ръководство бяха първите гости на обновената библиотека на СУ „Георги Измирлиев”. Цветен, интересен и удобен е домът на книгата в горнооряховското училище след реализирането на два проекта, финансирани от МОН и с немалко средства от бюджета на Гимназията. През последните две годин

 

За връзка с нас

 • гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 17

  Адрес
 • Директор: 061860266

  Телефон
 • info-300216@edu.mon.bg

  Електронна поща

Желаете да се свържете с нас?

Контакти

За повече информация за връзка с нас посетете страницата ни за контакти