Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти от СУ “Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти STE(A)M- идеи, принципи, практически решения СУ“Георги Измирлиев“
Виж още…

Резултати от събеседването за учител по изобразително изкуство проведено на 24.08.2023г.

За позиция  „Учител по изобразително изкуство“  – Гергана Рахнева. С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място! От ръководствотоВиж още…

График за провеждане на събеседване за позицията учител по изобразително изкуство на 24.08.2023 г. в СУ

  №               Учител  по изобразително изкуство   Начален час 1 Борис Михайлов Тюфекчиев 09:00 2 Грациела Йорданова Йорданова 09:10 3 Венелина Милкова Трайкова 09:20 4 Георги Миленов Иванов 09:Виж още…

Свободнo работно  място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учител по изобразително изкуство за учебната 2023/2024 г.  

О Б Я В А за свободнo работно  място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.   №   Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесеВиж още…

График за провеждане на събеседване за позицията учител по музика на 14.08.2023г. в СУ „Георги Измирлиев“

№ ИМЕ НАЧАЛЕН ЧАС 1 Нели Танева 13:00 2 Иван Георгиев 13:10 3 Надежда Борисова 13:20 4 Красимир Емануилов 13:30 5 Илия Узунов 13:40 6 Анина Ангелова 13:50 7 Ивелина Иванова 14:00 8 Красимира Иванова 14:10 9 Виж още…

Свободнo работно място за учител по музика в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.

О Б Я В А за свободнo работно място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г. №   Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесен в Виж още…

Резултати от проведено събеседване на 12.07.2023

1. За позиция  „Учител по физическо възпитание и спорт“  -Миа Момъкова 2. За позиция  „Учител по физика и астрономия“-Димитър Дончев 3. За позиция  „Главен счетоводител“-Цветомира Алексиева   С благодарност към вВиж още…

Четири паралелки седмокласници и техните родители присъстваха на вълнуващо тържество

Момичетата и момчетата от 7.а, 7.б, 7.в и 7.г класове, директорът Криси Аврамова, заместник-директорите, класни ръководители, учители, психологът Марияна Дончева, родители и близки споделиха късния четвъртоюлски следобед вВиж още…

Десетокласниците на Гимназията завършиха първи гимназиален етап

52 ученици в дневна форма на обучение и 1 ученик в самостоятелна форма получиха удостоверение за първи гимназиален етап. Класните ръководители – Марияна Кирова -10.а клас и Галина Кънчева -10.б клас, заедно с директора КрисиВиж още…