Лирично предколедно откровение с поетесата Мария Донева: „Трябва да се държим мило със света“

„Да направя всички хубави неща, които ми минат през ума“. Това е най-горещото желание на слънчевата  и позитивната писателка Мария Донева, която се срещна с учениците от четвърти клас. Поредна среща организирана по спеВиж още…

Първокласници с участие в екологичен проект като израз на активна гражданска позиция за едно по-добро и по-чисто бъдещо Утре

Проект „Чрез изкуство към промяна” е зелена творческа инициатива на варненската фондация „Академия за рециклиращо изкуство” или още известна като „Recycle Art academy” Foundation, която по красив и иновативен начин оползотворяВиж още…

С 23 000 лева по проект на МОН СУ „Георги Измирлиев” преобразява своята Библиотека

Библиотеката на СУ „Георги Измирлиев” ще бъде не само място за вземане на книги, а ще се превърне в сърцето на училището, в място, където на всеки ще му е приятно да се отбие и да участва в разнообразните форми на учене и Виж още…

Участие на ученици в проекта ,,Practify”

След успешно кандидатстване и представяне на мотивите си, Дамяна Савова и Мария Цонева, ученички от 10.б клас, профил “Природни науки”, взеха участие в проекта ,,Practify”, финансиран по програма Еразъм+, в Холоко, Унгария. Виж още…

Награда на РААБЕ за наш учител

Старши началният учител Кремена Енчева взе участие в X международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация нВиж още…

Втора партньорска среща по международен проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“

От 8 до 13 май 2023 г. в Италия се проведе втора работна среща по проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“ Партньорите от Гърция, Турция, Сърбия, Италия, Португалия и България обсъдиха причините за замърсяването на водата и възможниВиж още…

Днес във Велико Търново обичаната българска писателка Ивинела Самуилова се срещна с ученици от СУ „Георги Измирлиев“

Събитието се организира по програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ и е част от „Фоайе на книгата с автограф“. Благодарим на организаторите за поканата и на учениците и техните учиВиж още…

Международно сътрудничество по проект в сферата на екологичното образование с участието на представители от СУ „Георги Измирлиев“

В периода 14-16 март 2023 г. се проведе първата работна среща по проект „Alarm Rings for All of Us: Save Water!“ в град Алижо, Португалия. Представителите на СУ „Георги Измирлиев“ бяха Йорданка Симеонова – заместник-директор по учебната дейносВиж още…

Какво ще бъде времето? Гостува метеоролог №1 на Великотърновска област

Библиотеката на СУ „Георги Измирлиев“ продължава да организира интересни срещи с известни гости по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул  „Библиотеките каВиж още…

Alarm Rings for All of Us: Save Water!

Водата, която е незаменим елемент от живота, е ограничен и стратегически природен ресурс. Избрахме да работим по темата „Вода на научно ниво и по иновативен начин“, за да повишим научната мотивация на учениците. Тъй кВиж още…