Резултат от проведено събеседване за позицията учител по английски език

Резултат от събеседването: 1.За позицията учител по английски език: София Пламенова Нинова.   С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място! От ръководствотоВиж още…

График за провеждане на събеседване за позицията учител по английски език на 08.07.2024

  График за провеждане на събеседване  на 08.07.2024 г. в СУ „Георги Измирлиев“     № Учител   по английски език Начален час 1 Здр. Евтимова 09:00 2 Н. Найдин 09:10 3 Ив. Генишева 09:20 4 Ст. Георгиева 09:30 Виж още…

Резултати от проведено събеседване за позициите учители на ЦДО и ресурсен учител

Резултат от събеседването: 1.За позицията начален учител на ЦДО: Кристина Димитрова Димитрова Мария Димитрова Стефанова Биляна Борисова Цорева   2.За позицията „Ресурсен учител“ Ралица Цветанова Мицова Виж още…

График за събеседване на 03.07.2024 г. за позициите ресурсен учител и учител ЦОУД

След предварителен подбор по документи до събеседвдане са допуснати следните кандидати, съгласно графика:   №   Начален час          Учител   ЦОУД 1 Ст. Борисова 09:00 2 В. Нацкина 09:10 3 П. НачВиж още…

Резултати от проведено събеседване за позицията „учител по български език и литература“

За позицията  „Учител по български език и литература“– Татяна Иванова. С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място! От ръководствотоВиж още…

График за събеседване за позиция „учител по български език и литература“ на 07 март 2024г.

№ Учител по български език и литература   Начален час 1 Захаринка Ненова Неделчева 10.00 2 Татяна Димитрова Иванова 10.10 3 Деница Николаева Цанева 10.20 4 Тодорка Тодорова Павлова 10.30 Виж още…

Свободнo работно място в СУ „Георги Измирлиев” за учител по български език и литература за учебната 2023/2024г.

Изх.№ РД 19- 181/28.02.2024 г. О Б Я В А за свободнo работно място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица заучебната 2023/2024 г. № Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване СъбеседванВиж още…

Резултати от проведено събеседване за позицията учител в група за целодневна организация на учебния ден – I-IV клас

За позицията  „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“– Даниела Велчева. С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място! От ръководствотоВиж още…