Свободнo работно  място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учител по изобразително изкуство за учебната 2023/2024 г.  

О Б Я В А за свободнo работно  място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.   №   Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесеВиж още…

График за провеждане на събеседване за позицията учител по музика на 14.08.2023г. в СУ „Георги Измирлиев“

№ ИМЕ НАЧАЛЕН ЧАС 1 Нели Танева 13:00 2 Иван Георгиев 13:10 3 Надежда Борисова 13:20 4 Красимир Емануилов 13:30 5 Илия Узунов 13:40 6 Анина Ангелова 13:50 7 Ивелина Иванова 14:00 8 Красимира Иванова 14:10 9 Виж още…

Свободнo работно място за учител по музика в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.

О Б Я В А за свободнo работно място в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г. №   Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесен в Виж още…

Резултати от проведено събеседване на 12.07.2023

1. За позиция  „Учител по физическо възпитание и спорт“  -Миа Момъкова 2. За позиция  „Учител по физика и астрономия“-Димитър Дончев 3. За позиция  „Главен счетоводител“-Цветомира Алексиева   С благодарност към вВиж още…

График за провеждане на събеседване на 12.07.2023 г. в СУ „Георги Измирлиев“

  №  Учител  по физическо възпитание и спорт   Начален час 1 Калоян Серафимов 09:00 2 Валентин Кенаров 09:10 3 Антон Христов 09:20 4 Илиян Попов 09:30 5 Георги Лазов 09:40 6 Румен Минчев 09:50 7 Тони АврамВиж още…

Свободни работни места в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024г.

О Б Я В А за свободни работни  места в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 г.   №   Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесенВиж още…

График за провеждане на събеседване на 06.04.2023 за позицията „касиер“

  №     Трите имена на кандидата Начален час 1 Теодора Михайлова Хараламбиева 9:00 2 Велислава Костадинова Дончева – Николаева 9:10 3 Деница Георгиева Чолакова 9:20 4 Цветомира Георгиева АлексиевВиж още…

Свободно място за касиер в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

ОБЯВА за свободно място за касиер в СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица № Позиция Срок за подаване на документи Обявяване на график за събеседване Събеседване по график изнесен в сайта на училищетВиж още…