Важно!!!

Поради ниските температури и обилен снеговалеж се предприемат следните мерки: 

1.За времето от 11.01.2017 г. до 13.01.2017 г. учебните занятия да започнат в 8.30 часа с продължителност на учебния час 30 минути по следния график:

Учебен час Начало Край Междучасие
І 8.30 9.00 20 минути
ІІ 9.20 9.50 10 минути
ІІІ 10.00 10.30 10 минути
ІV 10.40 11.10 10 минути
V 11.20 11.50 10 минути
12.00 12.30 10 минути
VІІ 12.40. 13.10 10 минути
                           ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ОБЯД  И ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ 12.00.-13.00
САМОПОДГОТОВКА 13.10-14.10
ЗАНИМАНИЯ ПО  ИНТЕРЕСИ 14.20-15.30

ВАЖНО!!! 9 и 10 януари неучебни дни

Във връзка с усложнената зимна обстановка 9 и 10 януари (понеделник и вторник) са обявени за неучебни дни със Заповед на Кмета на Община Горна Оряховица.

Учебните занятия се възобновяват на 11 януари (сряда).

Всички учители да преструктурират учебното съдържание във връзка с пропускането на учебен материал. Учителите, които няма да бъдат на училище на 9 и 10 януари да подадат заявления за отпуск.

ВАЖНО!!!

На 09.01.2017 (понеделник) учебните занятия ще започнат в 9.00 ч. Учебните часове ще са с продължителност 20 минути. Шестият час ще приключи в 12.00 ч. Занималните ще приключат учебни занятия в 15 часа.

ВАЖНО!!! 5 и 6 януари – неучебни дни

МОН обяви 5 и 6 януари (четвъртък и петък) за неучебни дни.

Учебните занятия се възобновяват на 9 януари (понеделник).

Всички учители да преструктурират учебното съдържание във връзка с пропускането на учебен материал. Учителите, които няма да бъдат на училище на 5 и 6 януари да подадат заявления за отпуск.

На 7 януари (събота) от 9.00 часа, ще се проведе общинския кръг на олимпиадата по английски език.