Кръгла маса по проект „Твоят час“

Учители от Средно училище „Георги Измирлиев“ участваха в организираната от Регионално управление на образованието – Велико Търново кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”. Темата на форума е насочена към споделяне на добри училищни практики от осъществените извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити по проекта.

Снимки