Нови ученически шкафчета за учениците от начален етап

Всички класни стаи, в които учат учениците от І до ІV клас, бяха оборудвани с нови ученически шкафчета със средствата от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученичеВиж още…