Съобщение

Новини

Уважаеми родители,

Предстоящите родителски срещи ще се проведат по график както следва:

І – ІV клас – 20.02.2018 година (вторник) от 17,30 часа

V – VІІ клас – 21.02.2018 година (сряда) от 17,30 часа

VІІІ – ХІІ клас – 22.02.2018 година (четвъртък) от 17,30 часа