„Толерантност, взаимопомощ, разбирателство“

Новини

Във връзка с деня на християнското семейство – 21 ноември и във връзка със седмицата за справяне с тормоза в училище (19 – 25 ноември) се проведе интерактивен урок под ръководството на госпожа Наталия Горанова на тема: „Толерантност, взаимопомощ, разбирателство“.

Изработено беше и цветето на толерантността, което беше поставено във фоайето на училището.