Празнична изложба

Галерия

На третия ден от Великден (10. 04. 2018 г.) се откри празнична изложба с рисунки на ученици от 5-ти до 9-ти клас. Тя беше експонирана в кабинета по изобразително изкуство. Представени бяха разнообразни проекти за украса на празнични яйца. Изложбата е част от проекта по обновяване на кабинета и дава възможност на учениците да се запознаят с творчеството на своите съученици, както и да покажат своите умения и творчески възможности сред по-голяма публика.