22 метрова рисунка под наслов „Земята се смее чрез цветята”

Галерия

По повод Деня на Земята, на 16. 04. 2018 г., в Спортна зала „Никола Петров” се изработи 22 метрова рисунка под наслов „Земята се смее чрез цветята”. За активното си участие, наши ученици от 5-ти и 6-ти клас, получиха грамота от заместник – кмета Йорданка Кушева. Те изрисуваха множество видове цветя под формата на голяма и пъстра дъга, част от голямата рисунка, която може да се види в Спортната зала.