„Вестители на доброто”

Новини

Ученици на СУ “Георги Измирлиев“ бяха отличени от Община Горна Оряховица за добрите си дела през учебната 2017/ 2018 година. В  конкурса „Вестители на доброто” , организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , са се отличили  четвъртокласниците на госпожа Славка Стефанова, които са намерили и върнали на собственика портфейл с пари и лични документи. С колективна  награда са удостоени учениците на госпожа Кремена Петърчева, които са организирали и провели разпродажба на коледни сладки. Със събраните средства малките добротворци са подпомогнали  ученичка от училището в тежка семейно положение.

Снимки