Интегриран урок по математика и български език и литература на тема – Синтактичен анализ на просто изречение. Част от цяло.

Новини

На 28.03.2019 г. се проведе интегриран урок по математика и български език и литература на тема – Синтактичен анализ на просто изречение. Част от цяло.

Учениците от 5.б клас доказаха, че ученето може да бъде забавно и чрез съдействието на своите учители – г-жа Росица Христова – Иванова и г-жа Благовеста Кукова, доказаха своите езикови компетентности и математически умения.

Петокласниците получиха работни материали, свързани с дейността и делото на Георги Измирлиев. Запознаха се с текста, който по- късно анализираха детайлно. Децата обърнаха внимание на използваните части на речта и тяхната синтактична служба. След това изразиха всичко в числова стойност, използваха дроби и създадоха уравнения, които използваха за цялостен цифров анализ на текста.

В края на учебния час всички бяха удовлетворени от добре свършената работа и констатираха, че придобитите знания и умения, могат да се използват съвместно в бъдещата им реализация.

Снимки