Проект „Разчупи стереотипите – STEM обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи” по програма „Erasmus+”

Новини

Нов проект за обучение на педагогическите специалисти стартира в СУ ”Георги Измирлиев” към програма „Erasmus+”.

Основната дългосрочна цел на институцията е превръщането й в иновативно училище, което да е център за модерно и качествено образование.  Ръководството на училището е заложило като основна приоритетна задача: модернизация на базата от една страна и квалификация на педагогическите специалисти от друга, която да обогатява знанията и компетенциите  за ползване на дигиталните ресурси в обучението, да внедрява поетапно нови инструменти и платформи, които ще променят времето за работа в класната стая и да се персонализира ученето за всеки един ученик.

Новият проект, разработен от училището, е: „Разчупи стереотипите – STEM обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи”. Той предвижда осем педагогически специалисти да бъдат обучени във Франция, Италия и Гърция.

Темите, по които ще бъдат обучени специалистите са:

„Проектно-базирано обучение в класната стая”, „Дигитално обучение, основано на игри”, „Въведение в кодирането и роботиката с Arduino”, „Проектиране на приобщаващи образователни среди”

Участието в обучителните дейност цели да се повишат компетенциите за междудисциплинарно преподаване и обучение с помощта на облачно съдържание, геймификацията в обучението, използването на отворени образователни ресурси; да се интегрират поетапно в различните етапи на образование проектно-базираното обучение по различни учебни предмети, запознаване и интегриране на европейския опит в ползване на софтуера на Arduino.

Педагогическите специалисти да придобият нов опит в разработване и прилагане на нови образователни платформи и програми за ефективно приобщаване на ученици със специални образователни потребности, мотивация и стратегии за сътрудничество при работа с деца в риск.

През новата учебна година педагогическите специалисти, участвали в обученията ще стартират поредица от вътрешноинституционални квалификации и интегриране на иновациите в учебния процес.