ВАЖНО! 

Новини

УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ X  И  XІ КЛАС, във връзка с провеждане на държавните зрелостни изпити през м.май 2016 г. Ви уведомяваме, че съгласно чл.29 от Наредба № 3 за организацията и превеждането на държавните зрелостни изпити ИМАТЕ ПРАВО да присъствате като наблюдатели до 3  представители на родителите в училището, където се провежда държавния зрелостен изпит.

Целият текст тук: ДЗИ – Представители на родители