Учителка от СУ „Георги Измирлиев” спечели конкурс за стипендия към Държавния департамент в САЩ

Галерия

Учителка по чужд език в Гимназията беше одобрена да участва по програма, финансирана от Държавния департамент по образование и култура към правителството на САЩ.

Двама са преподавателите от България, които, след  като преминаха през сериозен подбор, заминават за Щатите тази пролет за шестседмично  обучение на тема „Усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност” по програма на българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” към Държавния департамент на САЩ.

В програмата участват 117 учители от 58 държави от Европа, Азия, Африка, Южна и Латинска Америка, разпределени в 5 държавни университета в САЩ. Участниците са преподаватели по чужди езици, природни науки, математика, социални науки и психология.

Стипендиантите ще посещават академични лекции в американски университет и ще участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Участниците ще работят в екип с колеги от други държави по теми за разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Обучението ще завърши с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Учителите в СУ „Георги Измирлиев” работят не само по национални програми, но реализират и редица международни проекти, което им дава възможност да споделят опит с колегите си от други държави, да черпят идеи, да обогатяват обучителните си ресурси и да поддържат квалификацията си на европейско ниво.

Възпитаниците на Гимназията участват активно в тези проекти, което ги мотивира да изучават чужди езици, да разширяват културата и мирогледа си, да добиват умения, които ги правят конкурентоспособни за европейския пазар на труда. Чрез усилията на екипа на СУ „Г. Измирлиев”, училището развива европейско и международно измерение.