Предпазни мерки във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

Галерия Новини

Скъпи ученици, уважаеми родители, колеги,

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призовавам учениците, учителите и служителите на СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица:

  1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите, до 15.03.2020г включително.
  2. Да не се събират с приятели и съученици където и да е – в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове …!
  3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които да се срещат само при необходимост!
  4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
  5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!
  6. Да бъдат търпеливи при работата на работници в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място!
  7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище!
  8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
  9. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн и др.
  10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до края на учебните занятия за учебната 2019/2020 година !