НА УЧИЛИЩЕ У ДОМА

Галерия Новини

Скъпи ученици, уважаеми учители и колеги, уважаеми родители и приятели на СУ „Георги ИЗМИРЛИЕВ“!
Намираме се в неподозирано сложна ситуация – извънредно положение поради разпространението на вируса COVID-19. Всички, макар и на превантивна дистанция един от друг! Няма да говоря за болестта сега. Правим го всеки ден.
Ще говоря за възхищението си от учителите, които успяха за ден-два да създадат достъпни условия за пълноценна и адекватна на възрастта на учениците ни онлайн комуникация! Браво на Вас, скъпи колеги.
Всички ученици на СУ „Георги Измирлиев“ от първия ден – понеделник, 16 март 2020 г. се обучават дистанционно с различни електронни платформи, според възможностите и потребностите им!
Ще говоря за възхищението си от мобилизацията и труда на всички колеги – педагогически и непедагогически персонал в училище!
Ще говоря за възхищението си от родителите за съпричастността и отговорността, които проявяват!
Ще говоря за възхищението си от учениците – невероятно ангажирани и изпълнителни сте, деца!
Ще говоря за обич – към всички Вас – в първия ден на новата астрономическа пролет и винаги!

Криси Аврамова

Директор на СУ „Георги ИЗМИРЛИЕВ“