Светът е за всички!

Галерия Новини

В Деня на толерантността учениците на СУ „Георги ИЗМИРЛИЕВ“ от начален етап, посещаващи целодневни групи за обучение, сътвориха цветове в ноемврийския ден. В Деня на толерантността те отправиха своите послания за добро, за съпричастност, за уважение и зачитане. Както всяко едно листо на дървото пие жизнени сокове, така и хората са равноправни, а би трябвало и толерантни към всички заобикалящи – за един по-добър и усмихнат свят!