Науката и изкуството се срещнаха в СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини

Науката и изкуството в едно чрез проекта „Слънчева система“ на четвъртокласниците си устроиха среща в изложбените кътове на Гимназията.

Навън е бяло и снежно, а в училище е уютно и преливащо от цветове и форми. Деветдесет и осемте ни ученици от четирите четвърти класове този път влязоха в ролята на малки астрономи и естествоизпитатели. Задачата, която им поставиха техните учители, беше да пресъздадат модел на Слънчевата система в правилно съотношение. Децата подходиха отговорно, усвоиха съответстващите по темата знания от научната област на предмета „Човекът и природата“, след което дадоха свобода на въображението си. Резултатите са повече от впечатляващи!

Браво, скъпи четвъртокласници! Благодарим на учителите и родителите за помощта, която са оказали в подкрепа на тази уникална среща между наука и изкуство!