Умножена зимна радост за учениците от СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини

Най-сетне заваля истински сняг! Радостта на Измирлиевата общност е голяма, защото е поне двойна! Топлият съвременен басейн в сградата на училището и белият студ в обширния двор са като привличане на противоположностите.

Всички ученици на Гимназията имат часове по плуване. Те са особено желано време от седмичната програма на нашите питомци. Родителите подкрепят заниманията по плуване, тъй като те са съществен дял от придобиването на здравна култура и закалителни навици.

СУ „Георги Измирлиев“ разполага с подготвен екип специалисти: Симеон Димитров – треньор по плуване, Мариета Чолакова, Светлозар Баждаров и Йордан Димитров – дългогодишни преподаватели по физическо възпитание и спорт. С много търпение и постоянство, професионализъм и грижа колегите обучават учениците, много голяма част от които осъзнават преимуществата на училищния басейн и отдадените на работата си учители.

Несравнимо е удоволствието от топлия освежаващ душ, предшестващата загряваща гимнастика, самото плуване в басейна и отново – милувката на водата, а след това радостния шум от сешоарите, с които завършва пребиваването на учениците в плувния комплекс на Гимназията. Освежени, закалени и бодри – те продължават своите занимания по самоподготовка и клубове по интереси.