Посланията на деня на розовата фланелка в СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини

Отбелязването на Деня на розовата фланелка всяка последна сряда от месец февруари ни напомня, че тормоз в училищата съществува и учениците ни се информират как да се постъпват, ако разберат, че върху някой от тях е упражнявано насилие  от друг. Още в начален етап децата ни узнават за ефективни начини за противопоставяне на тормоза всеки ден.

И днес учениците от 2.в клас, участници в проектно базирано обучение по „Гражданско образование“, казаха “Не на тормоза в училище!”.  В беседа и разговор с училищния психолог те обсъдиха проблема,  необходимостта да са съпричастни и да не затварят очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

В края на занятието второкласниците написаха своите послания за доброта, уважение, съпричастност и подкрепа на съученик в нужда.