Бъдещите медици на СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини

Снежното утро днес започна с пролетни емоции, произведени от нашите специални гости – доц. Диана Димитрова, д.пс., директор филиал Велико Търново на медицински университет – Варна и нейните колеги второкурснички от специалност „Акушерка“. Прекрасните ни дванадесетокласници – бъдещи лекари, стоматолози, фармацевти, акушерки, медицински сестри, кинезитерапевти – се включиха в представянето и последвалите демонстрации, в оживената дискусия, чийто двигател беше самата доц. Димитрова.

Нашите ученици получиха от скъпите гости изчерпателна информация за всички специалности на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и филиала му във Велико Търново. След това имаха възможността да се научат да държат правилно новородено бебе, както и да влязат в ролята на медици, които вземат кръв от вена (естествено от опитна установка). Освен това нашите дванадесетокласници демонстрираха отлични познания по въпроси от кандидатстудентския тест, което е отличен атестат за преподавателите им по биология и химия: г-жа Диляна Грозева, г-жа Галина Кънчева и г-жа Галина Иванова.

Доц. Димитрова и доц. д-р Куцаров – ръководител Катедра по здравни грижи във филиал Велико Търново, са вече приятели на СУ „Георги Измирлиев“. Предстоят ни още срещи и обучения с тях и студентите им, защото освен изключителни специалисти в областите си, те са хора с големи сърца, достойни да обучават бъдещи медици.