Прием след 7. клас СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини Прием

Прием след 7. клас в двата утвърдени в СУ „Георги Измирлиев“ профила: „Чужди езици“ и „Природни науки“: – постоянно квалифициращи се и загрижени за успеваемостта на учениците учители; – обновена материална база по най-съвременни стандарти; – отлични условия за спорт, екологично и здравно образование; – свобода и творчество, съвременна методика на преподаването, резултати, социална активност и сигурност за учениците!