Финален уебинар по проект “Walking Through the Live Chapters”

Галерия Новини Проекти и програми

На 9. Май се проведе финалният уебинар по eTwinning проекта “Walking Through the Live Chapters”, който започна през месец октомври 2020 г. В проекта взеха учестие седем училища от четири държави (Турция – четири училища, България, Грузия, Румъния). Семинарът беше модеририран от Севги Дилек – учител по английски език в гимназията в гр. Кютахя. Дейностите по проекта бяха представени на участниците от преподаватели и ученици. В проекта са придобити умения от 21-ви век, насърчава се любовта към четенето на книги и се подпомага развитието на езика и дигиталните умения, насърчава се използването на уеб приложения (Web 2 Tools). Почетни гости на уебинара бяха ръководителите на английски език и литература на университета Dumlup ınar Do ç. Др. Др. Айхан КАХРАМАН и член на факултета М. Can Yılmaz. Книгата „Малки жени“, която е в основата на нашия проект, бе представена на участниците от M.Can YILMAZ в приятен разговор. В допълнение, нашият проект беше много оценен от регионалния координатор за eTwinning в Турция Özcan TURAN. Езикът на уебинара, към който възпитаниците на нашите училища, нашите учители, родители, ученици проявиха интерес, беше английски. Учениците получиха похвала за свободното общуване на английски език, презентационните си умения и активната работа по проекта.