Честит 24 май!

Галерия Новини
В светостта и светлината на Кирило-Методиевия празник, в ранната утрин дворът на СУ „Георги Измирлиев“ се изпълни с детска глъч, греха усмивките на учители, родители, ученици, партньори. Празникът „За буквите“ започна с тържественото слово на директора г-жа Криси Аврамова, изречено с обич и признателност към българската азбука. За първи път двама колеги – учители бяха удостоени с новоучредените в началото на настоящата учебна година почетни Измирлиеви грамоти. Грамота „Напредък“ за активно използване на иновации в учебно-възпитателната дейност получи г-жа Кремена Енчева, старши учител в начален етап. С грамота „Аура“ за авторска творческа дейност при създаването на обучителни материали и педагогически модели беше удостоен д-р Димо Иванов, учител по изобразително изкуство. Гордеем се с постиженията на колегите. Нека те да бъдат пламъчето, което ще поддържа огъня на познанието в нашата 162-годишна образователна институция. Ритуалите по издигане на националното знаме и посрещането на знамето на Гимназията внесеоха допълнителна тържественост. Гости на празничното утро бяха Григор Минков и Стефчо Алипиев – заместник-кметове на Община Горна Оряховица. Най-веселата част от празника поднесоха нашите първокласници, които получиха писмено известие от пощальона Пейо. Всички с радост установихме, че могат да го прочетат, защото вече знаят азбуката, могат да четат и пишат с Кирилските букви. Родителите и учителите останаха възхитени и щедро поздравени от наученото от скъпите ни деца. Те успешно взеха своя първи изпит по любословие. Всички започнахме обединени една вдъхновяваща инициатива, която се надяваме да стане традиция – празникът на буквите. Ръководството на СУ „Георги Измирлиев“ пожелава здраве и успехи, щастие и постоянство в ежедневното обогатяване със знания, умения и възпитателни навици! Нека националният химн и „Върви, народе възродени“ да ни изправят на крака още по-силни след трудности и да пръскат светлината на боговдъхновеното българско слово!