Дигитални природни науки

Галерия Новини

През учебната 2020/2021 година усилията по дигитални природни науки – биология и здравно образование бяха насочени към създаването на електронни книги.

Учениците от Х „б“ клас създадоха няколко книги по теми от учебното съдържание по биология и здравно образование.

Процесът на разработване на дигитални продукти е вид проектно базирана дейност, която решава конкретни проблеми и предоставя нови възможности в условия на работа в обучение от разстояние в електронна среда. Създаването на тези електронни продукти в часовете по дигитални природни науки се оказа успешно предизвикателство, особено полезно в условията на пандемия, когато информационните технологии позволяват и откриват начини за общуване между хората.

Използвайки възможностите на  Book Creator, учениците „сглобиха“ създадени от тях мултимедийни презентации, видеа, озвучавания, мисловни карти, ребуси и кръстословици, произведени с помощта на различни програми за дигитализиране на учебното съдържание, с които успешно си служат.

Дигиталното обучение става все по-популярно и създаването на нови дигитални продукти за нуждите му предразполага към успешна работа и обяснение на учебния материал по различен и разбираем начин.

Иновативният начин на подготовка на учениците превърна учебния процес в интригуващо преживяване, което доведе до повишаване нивото на самото обучение, предизвиквайки учениците да са идейни и отговорни към задълженията си.

 

  1. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/Uanpaf-URyG2I04PI2U11Q
  2. https://read.bookcreator.com/3xitp7agUdU4Mp4NvlKj8vBC3zx2/XJQR6ElLQIaApeHeu08-Mg
  3. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/DxidZgNQTRSctIGavHYw1A
  4. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/t7fEyU7-Qje_yLLbVtiEuQ
  5. https://read.bookcreator.com/VC4DBGhq2_QPjz4JxXj3igH3RFizUBtTeW4rSPHPhR0/EKAWZ7eAS8aS-fXDHA4SKA
  6. https://read.bookcreator.com/rF0B3e6e6JPljgmJOePo7K9rj3j1/ycPzzwBWQFm-Ne7d4aOlvA
  7. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/rMFOEoTKTsSHXmbRyz6UwQ
  8. https://read.bookcreator.com/ngcCWdYeS3Tzv1Pzyc3feHpPiXV2/2kFIHPu3Q8CaIJEhoE58tg
  9. https://read.bookcreator.com/0IcU2HZJlvUkRZTVwCngV6bmUt13KP9StE2siaZStPk/nNNu-GyTRJeh8T6tlt9SXA
  10. https://read.bookcreator.com/3xitp7agUdU4Mp4NvlKj8vBC3zx2/jsS5APkHSdOTa3bAXRgQkg