Дигитални природни науки – Дигитална химия

Галерия Новини Проекти и програми

Иновациите в съвеменното училище са насочени към повишаване интереса на учениците към природните науки.

През учебната 2020/2021г. в часовете по дигитални природни науки – Дигитална химия – реализирахме електронно учене, което включва няколко компонента:

 • дистанционно – използващо виртуална електронна учебна среда;
 • създаване, адаптиране, редактиране и развиване на електронно учебно съдържание, подходящо за часовете по Химия и опазване на околната среда. Основните теми, по които работиха учениците от Х б и ХІ б класове, са свързани с химичните процеси, значение на веществата, опазване на околната среда и приложение на веществата.  Приложиха възможностите на PowerPoint, Excel , Office 365, Book Creator и др.

Учениците създадоха електрони книги на база учебно съдържание по Химия и опазване на околната среда в Х и ХІ клас, като използваха различни електрони ресурси – презентации, мисловни карти, таблици, схеми, видео филми и др. Добиха умения да извличат информация от различни източници, като използват възможностите на съвременните технологии. Разбират значението и важността на атмосферата, водата и почвата според техните основни функции в природата и значението им за живите организми и за човека.

 

 1. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/LUX4U8TyT1C_Xo6hqhEZWg
 2. https://read.bookcreator.com/ngcCWdYeS3Tzv1Pzyc3feHpPiXV2/r_yh945nQDy6maLyQMi8hA
 3. https://read.bookcreator.com/ES2o7WSYoMR8C-P2uR60tXTGbPEH86SikGuzK8NJw2k/aopii7H4SECxWCOYPlaUtw
 1. https://read.bookcreator.com/6EprPet-ZyTxhaAWXjjkPh7Ub5BFnPNhL-m3H78iOH4/pt8ASQtHT1Gh83mQ_XgwoQ
 2. https://read.bookcreator.com/yR3bpN9VoCRsvLCDkDcR3tiuGHG3/OLQpgD7DQ-ugWY0kBhJwXw
 3. https://read.bookcreator.com/rF0B3e6e6JPljgmJOePo7K9rj3j1/GtQnDvzUSWW_FHPxKFll5g
 4. https://read.bookcreator.com/oJ4U6bHtwzWVgF4g9G5DKpnPVAG2/iSn3f7CFRs6kyjFv4go22w
 5. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/Nb135nehRaufCJMr3H8y7w
 6. https://read.bookcreator.com/7msUlVG3ZyYAw7VxztM7XFglS5B3/xOW_rcG0SZin8c8FPoL-vw
 7. https://read.bookcreator.com/yR3bpN9VoCRsvLCDkDcR3tiuGHG3/3IChgY_FTCefAFQxrXihvw
 8. https://read.bookcreator.com/rF0B3e6e6JPljgmJOePo7K9rj3j1/_CCNIfrrTH-yh8QLApkr9A
 9. https://read.bookcreator.com/ngcCWdYeS3Tzv1Pzyc3feHpPiXV2/FovKp7BjSPK0PwLQsiDSyA
 10. https://read.bookcreator.com/3xitp7agUdU4Mp4NvlKj8vBC3zx2/uyk-EfwARDWxiF4DxKxlfw
 11. https://read.bookcreator.com/md8dCoxlMshDmQUDRBF6OoV03qH3/bCyqDcRpTxGR9arhkQTenw
 12. https://read.bookcreator.com/dACNe2BivPNtxkfuBY3yMxumgrKzGJ57vStrO8X46P4/-45rzsimRzyB3cT5OIUpaA
 13. https://read.bookcreator.com/JaCyGWiPw1UIetiXLz8ji8qoj7l2/ochfsFpLRpuUig6nrPI3jw
 14. https://read.bookcreator.com/s39dSgwuy6XEtGi2BQWu-bbusO86TVyMpmIBAYrCttc/U9exxIN7TYi1lBsZU8B6NA
 15. https://read.bookcreator.com/ES2o7WSYoMR8C-P2uR60tXTGbPEH86SikGuzK8NJw2k/60D_TjbtSxiMn2dNKuF_0Q
 16. https://read.bookcreator.com/zCkQfb5bE1AFztMXI8XInxakLcrKq8x9rQiR4yBidYw/J11oSp98S-mGuWNOsqiv5g