Родителска среща I клас

Галерия Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 На 24.06.2021г. в СУ“Георги Измирлиев“ ще се проведе родителска среща от 17,30 в часа по класове:

I“а“ клас – класен ръководител:  Милена Иванова

I“б“ клас – класен ръководител:  Валентина  Стоева

I“в“ клас – класен ръководител:  Мая Иванова

I“г“ клас –  класен ръководител:  Блажо Блажев

На срещата ще бъдат раздадени служебни бележки, с които да удостоверите пред Агенция за социално подпомагане, че децата ви са записани в училището и от 15.09.2021г. ще бъдат наши ученици.

Ръковдството на СУ“Георги Измирлиев“