РУО – Велико Търново отличи екипна работа на ученици и учители

Галерия Новини Постижения

             РУО – Велико Търново отличи екипната работа на ученици и учители от СУ „Георги Измирлиев“. Във връзка с обявения културно-образователен формат от областната образователна институция „Май – месец на образованието“, нашите учители по история и цивилизации Явор Генов, по изобразително изкуство д-р Димо Иванов, по български език и литература – Росица Иванова, Марияна Кирилова, Светла Димитрова, Мария Алипиева и Мария Трифонова, колегите учители от начален етап Йоланда Иванова и Марийка Парашкевова, Кремена Енчева и Силвия Стойнева и техните ученици получиха благодарност за разнообразните инициативи, с които училището се представи достойно.

Надежда Стайкова от 10.б клас участва с видео по модул „Великите пълководци и стратези“. Петър Патарински, Емил Кълчишков и Александрос Дуро от същия клас екипно изготвиха презентация „Братята Вазови“. Мартина Димитрова от 7.б клас презентира делото на ген. Георги Тодоров, героите от Руско-турската война и от Балканските войни. Нейната съученичка от Микаела Михайлова представи своята гледна точка за генералите Стилиян Ковачев, Димитър Добрев, Георги Вазов. Екип от 6.г клас изготви и представи презентация за величието на цар Калоян. Също екипи от петокласници и шестокласници нарисуваха уникални стилизирани букви.

Много ученици от прогимназиален и гимназиален етап се включиха с разкази в модул „Буквите разказват“ и есета „Събуждащият книги събужда светове“.

Най-малките Измирлиевци  се включиха в Маратона на четенето с изразителни изпълнения на откъси от творби на българските класици.

Ръководството на Гимназията изказва благодарност на всички участници!