Екип от СУ „Георги Измирлиев“ успешно приключи дейностите по проект „Културните институции като образователна среда“

Галерия Новини Проекти и програми

Екип от учители и ученици на СУ „Георги Измирлиев“ успешно приключи дейностите по НП на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, проект „Осигуряване на съвременна образователна среда. Обучение в културните институции“.

На 21 юни 2021 г., през най-дългия ден от годината, в самото начало на лятото, с учениците от 7.а и 7.б класове от СУ „Георги Измирлиев“, заместник-директора Йорданка Кушева, колегите учители Милена Минчева, Мария Алипиева, Явор Генов и Любомир Стоев реализираха няколко дейности по проекта. Поднесоха цветя пред паметника на Светите равноапостоли Кирил и Методий в единствения в света музей на българската азбука – Двор на Кирилицата, първопрестолна Плиска, а след това и в Алеята на писателите. Г-жа Йорданка Кушева и г-жа Мария Алипиева проведоха  изнесени часове по литература, заложени в програмата на проекта, спечелен чрез екипна работа с по-горе назованите колеги учители още през 2020 г.

В края на същата пъстра откъм събитийност седмица, в горещото петъчно утро на 25-тия ден от юни, с учениците от 7.а и 7.б класове от СУ „Георги Измирлиев“, колегите от екипа на проекта се поклониха в Боянската църква. Г-жа Милена Минчева и г-н Явор Генов проведоха изнесени часове по история и цивилизации в двора на Боянската обител и в Националния исторически музей – София.

Екипът е удовлетворен, че въпреки смяната на дати предвид пандемичните обстоятелства, успя поетапно да реализира дейностите, свързани с културно-просветните области. Определено, часовете на открито, в културните институции въздействат благотворно на възприятията на учениците, а те създават трайни, светли спомени.