Едно дългоочаквано завръщане

Галерия Новини

Тя е доц. д-р инж. Татяна Йончева, научен секретар на Института по лозарство и винарство – град Плевен. Безкрайно светла душа, благородна и посветена на науката. Прекрасен човек и приятел. Успял в професионалната си реализация Измирлиевец.

През 1993 г. СУ „Георги Измирлиев“ я изпраща по широките житейски пътеки. След 12 години в училище Таня е абитуриентка. Започват години на усилено учене, кариера, научна работа… И така до днес, когато доц. Йончева сбъдна своята мечта да се върне в любимото училище. Бяхме много развълнувани – особено тя. Съученички сме от паралелката в гимназиален етап с разширено изучаване на химия и биология.

Таня сподели, че с години е мечтала за това завръщане. Посети класните ни стаи, тематичните кабинети по литература, география, технологичния кабинет, обновените спортни площадки. И нахлуха спомени, съпроводени с много усмивки.

Доц. Татяна Йончева предаде специални поздрави за директора г-жа Криси Аврамова. Изрази възхищение от отличните условия за учене и труд. Отправи покана към главния учител г-жа Галина Иванова и гимназистите в профил „Природни науки“ да посетят Института по лозарство и винарство в град Плевен с оглед на тяхното кариерно ориентиране. И беше хубаво, лятно,  истинско!

16