E-twinning проектът “Walking through the Live Chapters” на СУ „Георги Измирлиев“ получи национално и европейско признание

Галерия Новини Проекти и програми

Екипната енергична работа на ученици и учители от СУ „Георги Измирлиев“ по E-twinning проекта “Walking through the Live Chapters” бяха подобаващо оценени. Проектът получи национален знак за качество. Другата добра новина е, че преди дни работата на екипа беше отличена и на европейско ниво – с европейски знак за качество.

Ученици и учители от Румъния, Грузия, четири училища от Турция и България работихме по проекта “Walking through the Live Chapters”. Целта ни беше учениците да могат да практикуват английски език в комфортна атмосфера и да придобият самочувствие, като обсъждат събитията от книгата “Little Women” със своите връстници, като използват различни Web2Tools инструменти. Партньорите споделиха информация за своите исторически, културни, традиционни ценности, за да се опознаят. Четоха заедно глави от книгата, обсъждаха главите, използваха различни техники и различни уеб инструменти. Учители и ученици си взаимодействаха ефективно и обсъдиха нови гледни точки. За повечето ученици този проект се превърна в трамплин към нова мотивация и индивидуални преживявания. Учениците имаха възможности да се докоснат до други култури, да изградят добри отношения със своите европейски връстници в комфортна атмосфера.